‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎For english please click on en in the top right

Willkommen

Willkommen am Institut für Plasmatechnik. Ein Plasma ist Material im sogenannten 4. Aggregatzustand und ist den meisten Personen vor allem in der Form eines Blitzes bekannt. Die Kontrolle und Analyse solcher Plasmen ist unser Metier und führt zu Anwendungen in der Materialverarbeitung (z.B. dem Schweißen), der Umwelttechnologie (Desinfektion) oder der Raumfahrt (Satellitenantriebe). Wir arbeiten in all diesen Anwendungen und mehr! Da die Plasmatechnik eine Querschnitttechnologie ist, besteht unser Institut aus Mitarbeitern vieler Fachbereiche, was häufig zu interessanten Diskussionen und teils unkonventionellen Ansätzen führt. Wir würden uns freuen, auch bei Ihnen Interesse an diesem Medium Plasma zu wecken. Im Bereich "Forschung" werden Sie dazu weitere Informationen erhalten.

Wir bieten Lehre an für die Fakultäten EIT, LRT und INF, von Grundlagen der Elektrotechnik bis hin zu der Physik der Satellitenantriebe. Detaillierte Informationen dazu findet sich unter dem Punkt "Lehre". Durch unser breites Lehrangebot erfreuen wir uns der Mitarbeit von Studierenden aus fast allen MINT Bereichen, was durch viele studentische Arbeiten bezeugt wird. Dieser Mix erzeugt ein spannendes Umfeld in dem sich "fast" jeder/jede wohlfühlt und etwas findet, wo er/sie sich einbringen kann. Wir sind natürlich auch international aufgestellt und haben Mitarbeitende aus derzeit 5 verschiedenen Ländern (ja, auch deutsche Nicht-Bayern)

Für weitergehende Informationen stehen Ihnen alle unten aufgelistete Mitarbeiter/*innen zur Verfügung. Wir freuen uns über jeden Kontakt.

Witamy

Witamy w Instytucie Technologii Plazmowych. Plazma to nic innego jak materia znajdująca się w tak zwanym czwartym stanie skupienia i znana jest większości osób pod postacią wyładowania atmosferycznego. Wytwarzanie, sterowanie i diagnostyka plazm wykorzystywane są w takich dziedzinach przemysłu jak przetwarzanie materiałów (spawanie, topienie, napawanie), medycyna i ochrona środowiska (dezynfekcja, utylizacja zanieczyszczeń) czy też badaniach kosmicznych (napędy satelitarne) i należą do głównych kompetencji Instytutu. Zakres prowadzonych badań nie ogranicza się jednak wyłącznie do wyżej wymienionych. Technologie plazmowe wymagają w większości przypadków interdyscyplinarnego podejścia, łącząc w sobie wiele aspektów z różnych dziedzin nauki, dlatego w Instytucie zatrudnione są osoby o zróżnicowanych kompetencjach i specjalizacjach. Umożliwia to żywą i interesującą wymianę poglądów co często ułatwia znalezienie niekonwencjonalnych rozwiązań. Więcej informacji związanych z plazmami technicznymi znajduje się w zakładce „Forschung” (Badania).

Prowadzimy szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych dla studiujących na kierunkach EIT, LRT oraz INF, obejmujący zarówno podstawowe zagadnienia elektrotechniki jak i bardziej złożone związane z np. fizyką napędów satelitarnych. Więcej informacji znajduje się w zakładce "Lehre" (Dydaktyka). Dzięki szerokiej ofercie dydaktycznej oraz złożoności technologii plazmowych, wspieramy studiujących z prawie wszystkich kierunków technicznych w realizacji prac dyplomowych i projektów o czym mogą zaświadczyć ich prace. Ta studencka „mieszanka” otwartych umysłów w połaczeniu z międzynarodowymi kadrą naukową (aktualnie zatrudniamy osoby z aż 5 krajów świata) wspomaga znacząco kreatywność i wpływa na klimat pracy sprawiając, że każdy znajdzie coś dla siebie w naszych laboratoriach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując bezpośrednio osoby wymienione poniżej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

.

Bienvenue

Bienvenue à l'institut de technique du plasma. Un plasma est un matériau dans le quatrième état d'agrégation et est particulièrement connu de la plupart des gens sous la forme d’un éclair. Notre métier est de contrôler et d’analyser de tels plasmas. Cela conduit à des applications dans le domaine du traitement de matériaux (le soudage, par exemple), les technologies environnementales (désinfection) ou l'astronautique (propulsions du satellite). Nous travaillons dans tous ces domaines et plus de domaines. Parce que la technique du plasma est une technique interdisciplinaire, nous avons des employés avec une grande variété de connaissances. Cela conduit souvent à des discussions intéressantes et des approches en partie non conventionnelles. Nous serions ravis de susciter votre intérêt pour le milieu plasma. Dans la rubrique « Recherche », vous obtiendrez plus d'informations à ce sujet.

Nous offrons de l'enseignement pour les facultés EIT (Électrotechnique et Techniques de l'Information), LRT (technique aérospatiale) et INF (Informatique). L'enseignement va des bases de l'électrotechnique à la physique des propulsions du satellite. Vous trouverez des informations détaillées dans la rubrique « Enseignement ». En raison de notre large offre d'enseignement, nous avons beaucoup d'étudiants de différentes facultés d'ingénierie, ce qui est attesté par beaucoup de différents travaux estudiantins (travaux d'étude, mémoires de bachelor, mémoires de maitrise). Ce mélange produit un environnement passionnant dans lequel « presque » tout le monde se sent bien et trouve quelque chose pour qu'il / elle peut s'engager. Nous sommes international : actuellement, nous avons des employés de cinq pays différents (oui, même les Allemands qui ne sont pas de Bavière).

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter (voyez la liste des employés ci-dessous). Nous sommes heureux de chaque contact.

Benvenuti

Benvenuti all'istituto di Tecnologia del Plasma. Il Plasma è la materia nel così detto "quarto stato di aggregazione" e una delle sue più famose manifestazioni sono i fulmini. Il controllo, l'uso e l'analisi del plasma è la nostra area di competenza così come i suoi moltemplici campi di impiego, dalle tecnologie dei materiali, come ad esempio la saldatura o la sanificazione, sino alle applicazioni per lo spazio, come la propulsione dei satelliti. Noi ci occupiamo di tutte queste applicazioni e molte altre ancora. Siccome la tecnologia del plasma si applica a diversi settori, i nostri collaboratori provengono da campi disciplinari eterogenei ed è proprio questa caratteristica a condurci verso discussioni interessanti ed approcci non convenzionali. Saremmo lieti di suscitare il vostro interesse per il plasma. Nella sezione "Ricerca" (Research) è possibile trovare maggiori informazioni su questo argomento.

Offriamo insegnamenti per le facoltà di EIT (Electrical and Information Technology - Tecnologia Elettrica e Informatica), LRT (Aerospace Technology - Tecnologia Aerospaziale) e INF (Computer Science). L'insegnamento spazia dalle basi dell'ingegneria elettrica, alla fisica, fino alla propulsione satellitare. Informazioni dettagliate sono disponibili nella sezione “Didattica” (Courses). In virtù della nostra vasta offerta formativa, abbiamo molti studenti di diverse facoltà di ingegneria che, in collaborazione con noi, svolgono diverse attività di tesi o di tirocinio formativo. Questa diversità crea un ambiente eccitante in cui ciascuno può trovare qualcosa di interessante e sentirsi a proprio agio. Il nostro ambiente è internazionale e conta dipendenti provenienti da cinque paesi diversi (sì, anche tedeschi che non sono bavaresi).

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci (consultate l'elenco dei dipendenti di seguito). Saremo lieti di ogni vostro contatto.

Kontakt

Leitung der Organisation und Lageplan.

Büros Labore Büros Labore

Legende

  • 1: Büros
  • 2: Labore