SIRA-Infos


Weiterführende Links

 

Ansprechpartner

Ass. iur. Philipp Rosch, LL.M.

Tel.: +49 89 6004 – 2744
Fax: +49 89 6004 – 4691
philipp.rosch@unibw.de

 

Projektleitung

Prof. Dr. Kathrin Groh

Tel.: +49 89 6004 – 3864
Fax: +49 89 6004 – 4691
kathrin.groh@unibw.de

Weiterführende Links

 

Ansprechpartner

Ass. iur. Philipp Rosch, LL.M.

Tel.: +49 89 6004 – 2744
Fax: +49 89 6004 – 4691
philipp.rosch@unibw.de

 

Projektleitung

Prof. Dr. Kathrin Groh

Tel.: +49 89 6004 – 3864
Fax: +49 89 6004 – 4691
kathrin.groh@unibw.de