CI-Element wave

ÉTS

ÉTS | École de Technologie Supérieure

Ort: KANADA, Montreal
Unterrichtssprache: Französisch, Englisch

Ebene der Koop.-Beziehungen: U
Austausch wiss. Personals: ja
Studentenaustausch: nein

Québec

Die Stadt Québec

 

Fakultäten: EIT, LRT

 

Ansprechpartner:

Prof. Torben Schüler (LRT)

Tel: - 2587

CI-Element Spinner