Dr.-Ing. Weifang Xiao

Dr.-Ing. Weifang Xiao
Professur für Baustatik
Gebäude 33/400, Zimmer 2412
+49 89 6004-2897
weifang.xiao@unibw.de

Dr.-Ing. Weifang Xiao