Stundenplan WT

Stundenplan Wintertrimester 2013

Uhrzeit Mo Di Mi Do Fr
08.00-09.30 App. Prak. LB
Ue LB
V stoch. Schw.
  Ue FVW-Struk. V LB
09.45-11.15 App. Prak. LB        
11.30-13.00
App. Prak. LB
V LB
  Ue stoch. Schw.    
13.15-14.45 V FVW-Struk        
15.00-16.30