pp-Streuquerschnitt (Labor)


Berechnete differentielle Streuquerschnitts-Datenmatrix für pp-Streuung (Laborsystem)


ApproxAngleLAB.txt — Plain Text, 1 kB (1.444 bytes)

ApproxEnergy.txt — Plain Text, 656 bytes

E_angle_LAB.txt — Plain Text, 281 kB (288.530 bytes)

Download > pp-Streuquerschnitt (Labor)

Berechnete differentielle Streuquerschnitts-Datenmatrix für pp-Streuung (Laborsystem)