Direkt zum Inhalt | Direkt zur Navigation

UniBwM Tabs

sober.sty

sober.sty — TeX document, 6 kB (6.214 bytes)

Dateiinhalt

% SOBER.STY van Nico Poppelier mit Aenderungen von G. Denk, siehe % Denk
% --------------------------------------
% Koppen van secties, subsecties, ...
% --------------------------------------
%
% --------------------------------------
% fontgrootte en regelafstand
% (met de notatie X/Y wordt bedoeld
% 'letter X op regelafstand Y')
% --------------------------------------
%
%        10pt   11pt   12pt
% \scriptsize  7/ 8   8/ 9.5  8/ 9.5
% \tiny     5/ 6   6/ 7   6/ 7
% \small     9/11  10/12  11/13.6
% \footnotesize 8/ 9.5  9/11  10/12
% \@normalsize 10/12  11/13.6 12/15
% \large    12/14  12/14  14/18
% \Large    14/18  14/18  17/22
% \LARGE    17/22  17/22  20/25
% \huge     20/25  20/25  25/30
% \Huge     25/30  25/30  25/30
%
% de syntax van \@startsection is:
%  \@startsection
%   {Name}{Level}{Indent}{Before_skip}{After_Skip}{Type_face}
%   Indent   : inspring van kop vanaf linkermarge
%   Before_skip: wit boven kopje
%         (< 0 geeft aan dat eerste alinea niet inspringt)
%   After_skip : wit onder kopje indien >= 0
%         horizontaal wit na kopje,
%         met kopje op de regel indien < 0
%
% notatie voor <glue>: <dimen>(<stretch>)(<shrink>)
%
% in LaTeX's standaard-stijlen (onafhankelijk van \@ptsize):
%
%        Indent   Before_skip      After_skip   Type_face
% section    0     -3.5ex (-1ex)(-0.2ex) 2.3ex(0.2ex) \Large\bf
% subsection  0     -3.25ex(-1ex)(-0.2ex) 1.5ex(0.2ex) \large\bf
% subsubsection 0     -3.25ex(-1ex)(-0.2ex) 1.5ex(0.2ex) \normalsize\bf
% paragraph   0      3.25ex( 1ex)( 0.2ex) -1em()()   \normalsize\bf
% subparagraph \parindent 3.25ex( 1ex)( 0.2ex) -1em()()   \normalsize\bf
%
%
% in een soberder uitvoering (onafhankelijk van \@ptsize):
%
\def\section{\@startsection{section}{1}
{\z@}{-2.5ex plus -0.5ex minus -0.1ex}{0.5ex plus 0.1ex}{\large\bf}}
\def\subsection{\@startsection{subsection}{2}
{\z@}{-2.25ex plus -0.3ex minus -0.2ex}{0.05ex plus 0.05ex}{\normalsize\bf}}
\def\subsubsection{\@startsection{subsubsection}{3}
%{\z@}{-2.25ex plus -0.3ex minus -0.2ex}{0.05ex plus 0.05ex}{\normalsize\sc}} % Denk
{\z@}{-2.25ex plus -0.3ex minus -0.2ex}{0.05ex plus 0.05ex}{\normalsize\bf}} % Denk
\def\paragraph{\@startsection{paragraph}{4}
{\z@}{2ex plus 0.5ex minus 0.1ex}{-0.7em}{\normalsize\it}}
\def\subparagraph{\@startsection{subparagraph}{4}
{\parindent}{2ex plus 0.5ex minus 0.1ex}{-0.7em}{\normalsize\it}}
%
% --------------------------------------
% Hoofdstuk-koppen
% --------------------------------------
%
% LaTeX's book style (standaard documentstijl) definieert
% de hoofdstuk-koppen onafhankelijk van \@ptsize
%
\def\@makechapterhead#1{\vspace*{20pt}%
{\parindent 0pt\Large\bf \ifnum\c@secnumdepth>\m@ne \chaptername\ \thechapter \\[3mm] \fi % Denk 
%{\parindent 0pt\Large\bf \ifnum\c@secnumdepth>\m@ne\thechapter \fi % Denk
% \parbox[t]{0.7\textwidth}{\raggedright #1}\par\nobreak \vskip25pt} } % v.Stryk
 \parbox[t]{1.0\textwidth}{\raggedright #1}\par\nobreak \vskip25pt} } % v.Stryk
%
\def\@makeschapterhead#1{
 \vspace*{20pt} { \parindent 0pt \raggedright
 \Large\bf#1\par\nobreak\vskip25pt } } % Denk
% \LARGE\bf#1\par\nobreak\vskip25pt } } % Denk
%
% --------------------------------------
% List-omgevingen (itemize en enumerate)
% --------------------------------------
%
% De volgende parameters zijn relevant in een list-omgeving:
%
%  \labelsep   : afstand tussen label en item
%  \labelwidth  : breedte van label
%  \leftmargin  : afstand tussen linkermarge en item
%  \rightmargin : afstand tussen item en rechtermarge
%  \listparindent: indentatie voor vervolg-alinea's in item
%  \parsep    : verticaal wit tussen vervolg-alinea's in item
%  \itemsep   : verticaal wit tussen opeenvolgende item's
%  \topsep,
%  \partopsep  : wit boven item 1 = \topsep + \parskip
%          (geen alinea-overgang boven lijst)
%          wit boven item 1 = \topsep + \parskip + \partopsep
%          (alinea-overgang boven lijst)
%
% zie verder LaTeX-boek 5.7.1 en C.5.3
% --------------------------------------
%
% De parameters voor niveau 1 worden gedefinieerd op top-niveau en
% \@listi definieert uitsluitend \leftmargin
%
% size = small (9pt, 10pt, 11pt)
\def\@listi{\topsep 0.4ex \parsep 0pt \itemsep \parsep}
% \topsep 4pt(2pt)(2pt) 6pt(2pt)(2pt) 9pt(3pt)(5pt)
% \parsep 2pt(1pt)(1pt) 3pt(2pt)(1pt) 4.5pt(2pt)(1pt)
%
% size = footnotesize (8pt, 9pt, 10pt)
\def\@listi{\topsep 0.4ex \parsep 0pt \itemsep \parsep}
% \topsep 3pt(1pt)(1pt) 4pt(2pt)(2pt) 6pt(2pt)(2pt)
% \parsep 2pt(1pt)(1pt) 2pt(1pt)(1pt) 3pt(2pt)(1pt)
%
% size = normalsize (and bigger)
% \parskip  0pt(1pt) 0pt(1pt) 0pt(1pt)
% \parindent 15pt 17pt 1.5em
% \topsep   8pt(2pt)(4pt) 9pt(3pt)(5pt) 10pt(4pt)(6pt)
% \partopsep  2pt(1pt)(1pt) 3pt(1pt)(2pt) 3pt(2pt)(2pt)
% \itemsep   4pt(2pt)(1pt) 4.5pt(2pt)(1pt) 5pt(2.5pt)(1pt
% \parsep 4pt(2pt)(1pt) 4.5pt(2pt)(1pt) 5pt(2.5pt)(1pt)
\topsep 0.4ex \partopsep 0pt \itemsep 0pt \parsep 0pt
%
% \leftmargini 2.5em \leftmarginii 2.2em \leftmarginiii 1.87em
% \leftmarginiv 1.7em \leftmarginv 1.0em \leftmarginvi 1.0em
%
% \leftmargin\leftmargini
% \labelwidth\leftmargini\advance\labelwidth-\labelsep
% \labelsep 0.5em
%
% \def\@listi{\leftmargin\leftmargini}
%
\def\@listii{\leftmargin\leftmarginii
 \labelwidth\leftmarginii\advance\labelwidth-\labelsep
% \topsep 4pt(2pt)(1pt) 4.5pt(2pt)(1pt) 5pt(2.5pt)(1pt)
% \parsep 2pt(1pt)(1pt) 2pt(1pt)(1pt)  2.5pt(1pt)(1pt)
 \topsep 0pt \parsep 0pt \itemsep \parsep}
%
\def\@listiii{\leftmargin\leftmarginiii
 \labelwidth\leftmarginiii\advance\labelwidth-\labelsep
% \topsep  2pt(1pt)(1pt) 2pt(1pt)(1pt) 2.5pt(1pt)(1pt)
% \partopsep 1pt(0pt)(1pt) 1pt(0pt)(1pt) 1pt(0pt)(1pt)
 \parsep \z@ \topsep 0pt \partopsep 0pt \itemsep \topsep}
%
% \def\@listiv{\leftmargin\leftmarginiv
% \labelwidth\leftmarginiv\advance\labelwidth-\labelsep}
%
% \def\@listv{ \leftmargin\leftmarginv
% \labelwidth\leftmarginv\advance\labelwidth-\labelsep}
%
% \def\@listvi{\leftmargin\leftmarginvi
% \labelwidth\leftmarginvi\advance\labelwidth-\labelsep}